Правила сайту

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (надалі — Угода) стосується сайту https://casinoislotyua.com (надалі — Сайт), який є власністю адміністрації сайту https://casinoislotyua.com (надалі — Адміністрація сайту).

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту й Користувачем цього сайту.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.4. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін у ній.

2. Визначення термінів

2.1. Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1. Casinoislotyua.com — інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://casinoislotyua.com.

2.1.2. https://casinoislotyua.com — сайт, який містить інформацію про Товари та/або Послуги та/або Інші цінності для користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дає змогу здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару та/або отримання Послуги.

2.1.3. Адміністрація сайту — працівники, уповноважені на керування Сайтом. Вони представлені фізичною особою Адміністратор сайту.

2.1.4. Користувач сайту (надалі — Користувач) — особа, яка використовує Сайт за допомогою мережі iнтернет.

2.1.5. Зміст сайту (надалі — Зміст) — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включно з текстами літературних творів, їхніми назвами, передмовами, анотаціями, статтями, ілюстраціями, обкладинками, музичними творами з текстом або без тексту, графічними, текстовими, фотографічними, похідними, складовими та іншими творами, користувацькими інтерфейсами, візуальними інтерфейсами, назвами товарних знаків, логотипами, програмами для ЕОМ, базами даних, а також дизайном, структурою, вибором, координацією, зовнішнім виглядом, загальним стилем і розташуванням цього Змісту, що входить до складу сайту, та іншими об’єктами інтелектуальної власності всіма разом та/або окремо, що містяться на сайті https://casinoislotyua.com.

3. Предмет Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до Товарів та/або Послуг, які містяться на сайті та які надаються, — доступ до засобів пошуку й навігації сайту; надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту сайту.

3.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі наявні (які реально функціонують) на цю мить послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їхні наступні модифікації і додаткові послуги (сервіси), які з’являються надалі.

3.3. Доступ до сайту надається безплатно.

3.4. Ця Угода є публічною офертою. Дістаючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що долучився до цієї Угоди.

3.5. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4. Права та зобов’язання сторін

4.1. Адміністрація сайту має право змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набувають чинності з часу публікації нової редакції угоди на сайті.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма послугами, які є на Сайті, а також купувати будь-які Товари та/або Послуги, запропоновані на Сайті.

4.2.2. Ставити будь-які запитання щодо Послуг Сайту електронною поштою: [email protected]

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та в порядку, передбачених Угодою та не заборонених законодавством України.

4.2.4. Копіювати інформацію із Сайту.

4.2.5. Вимагати від Адміністрації приховування будь-якої інформації про Користувача.

4.3. Користувач Сайту зобов’язаний:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка безпосередньо стосується надаваних Послуг цього Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників під час використання Сайту.

4.3.3. Не здійснювати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну й охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, унаслідок яких може бути порушено конфіденційність охоронюваної законодавством України інформації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру без згоди Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси з метою:

4.3.7.1. Порушення прав неповнолітніх осіб та/або завдання їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.2. Утиску прав меншин.

4.3.7.3. Представлення себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, зокрема за працівників цього Сайту.

4.3.7.4. Введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару та/або Послуги, розміщених на Сайті.

4.3.7.5. Некоректного порівняння Товару та/або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, які (не) користуються певними Товарами та/або Послугами, або засудження таких осіб.

4.3.7.6. Завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.7. Спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовано на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.8. Забезпечити достовірність надаваної інформації.

4.3.9. Забезпечувати збережність особистих даних від доступу третіх осіб.

4.4. Користувачеві заборонено:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми й методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстежування змісту Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціювання Сайту.

4.4.3. У будь-який спосіб обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту.

4.4.4. Здійснювати несанкційований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що належить до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт і його зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту чи інших осіб.

5. Використання Сайту

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належать Адміністрації сайту й керуються Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.3. Дія цієї Угоди поширюється на всі додаткові положення й умови про купівлю Товару та/або надання Послуг на Сайті.

5.4. Інформація, яка розміщується на Сайті, не має тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача змінювати перелік Товарів і Послуг, пропонованих на сайті, та/або їхні ціни.

5.6. Документ, зазначений у пункті 5.7 цієї Угоди, регулює у відповідній частині й поширює свою дію на використання Користувачем Сайту.

5.7. Політика конфіденційності: https://casinoislotyua.com/polityka-konfidentsijnosti/.

5.8. Будь-який із документів, перелічених у пункті 5.7 цієї Угоди, може підлягати оновленню. Зміни набувають чинності з часу їх опублікування на Сайті.

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, яких Користувач може зазнати в разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також унаслідок несанкційованого доступу до комунікацій іншого користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їхньою роботою.

6.2.3. Належне функціювання Сайту в разі, якщо Користувач не має потрібних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. Порушення умов Угоди користувача

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та/або заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або Умови користування Сайтом, які містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або з причини технічної несправності або проблеми.

7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить Умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою для звернення до суду є висування претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів із дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду щодо захисту своїх прав, наданих їй чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту має бути пред’явленим протягом 5 (п’яти) днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали Сайту. У разі порушення умов цього пункту будь-який позов суд залишає без розгляду.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використаними Адміністрацією сайту без обмежень.

9.3. На сайті використовується режим постмодерації.